Formularz zgłoszeniowy do e-Hurtowni

Wybierz oddział


Dane firmy:


Dane osoby do kontaktu:


Czy działalność posiada dodatkowe punkty odbioru?

 Tak (proszę wypisać punkty w uwagach) Nie

Program magazynowy używany na sklepie:

eHurtownia w wersji:
Uwagi: